Privacyverklaring

Privacyverklaring Lot yoga
Als je je bij Lot Yoga inschrijft voor yogalessen, een cursus of workshop, dan laat je persoonlijke gegevens achter. Ik vind het belangrijk om transparant te zijn over wat er met deze persoonsgegevens gebeurd. Met deze privacyverklaring breng ik je graag op hoogte van welke gegevens ik bewaar en hoe deze gegevens opgeslagen worden. Daarnaast informeer ik je hier ook over jouw rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens. 

1 Lot Yoga
Lot Yoga is een eenmanszaak van waaruit yogalessen, cursussen en workshops worden gegeven.

2 Doel gegevens
Lot Yoga verzamelt persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Hieronder staan ze op een rij. 

1. Het opnemen van contact
Ik neem contact met je op om je bijvoorbeeld een bericht te sturen als je je hebt aangemeld voor een yogales of workshop. En soms stuur ik je een persoonlijk bericht, bijvoorbeeld als een les waarvoor je je hebt aangemeld niet doorgaat. Hiervoor vraag ik jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

2. Het versturen van updates
Lot yoga stuurt je maximaal 6 keer per jaar een update via e-mail. Daarmee houd ik je op de hoogte van veranderingen bij Lot yoga. Bijvoorbeeld over roosterwijzigingen of extra lessen. Daarnaast wil ik je graag informeren over activiteiten die er georganiseerd worden.

3. Het aanmaken van facturen
Ik gebruik je e-mailadres en/of adres om een factuur te kunnen opstellen per maand voor de boekhouding. En zodat ik jouw deze eventueel kan versturen indien gewenst.

4. Aanwezigheidslijst
Je naam noteer ik tevens op een aanwezigheidslijst. Dan weet ik wanneer je lessen volgt en er eventueel niet bent. Ook kan ik via deze lijst bijhouden wie welk product heeft (proefles, losse les, rittenkaart of abonnement) en of je betaald hebt. De lijst geeft me ook een idee van het aantal deelnemers per les gedurende een jaar. Ook noteer ik hier je telefoonnummer en e-mailadres zodat ik je kan bereiken als er bijvoorbeeld een les uitvalt.

5. Gezondheid
Informatie over jouw gezondheid is belangrijk voor mij om te weten. Met name als er klachten zijn, blessures of beperkingen. Zodat je een les veilig kunt volgen. Met deze persoonlijke informatie ga ik altijd vertrouwelijk om en wordt nooit gedeeld met partijen buiten onze yogales.

Je bent nooit verplicht gezondheidsklachten te delen met mij, maar om je de juiste oefeningen te kunnen geven, raad ik je aan om het wel met mij te delen.

3 Personen die jouw gegevens kunnen inzien
De personen die de persoonsgegevens van mijn klanten (te weten naam en e-mailadres) kan inzien is Lotte Consten (eigenaresse Lot Yoga).

Maandelijks stuur ik Raad Bunnik (boekhouder) mijn facturen toe. Zij zien hierdoor de namen, facturen en gekochte producten van mijn klanten zodat zij indien nodig financiële controles kunnen uitvoeren.

Bepaalde organisaties, zoals de belastingdienst of de politie, kunnen een wettig verzoek doen tot inzage in onze administratie voor een controle van de boekhouding.

4 Opslagperiode
Lot yoga bewaart jouw gegevens voor langere tijd. Ik bewaar je gegevens echter nooit langer dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

1. Het beheer van je persoonsgegevens
Je persoonlijke gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer je wilt, kun je vragen om jouw gegevens geheel te verwijderen. Je bezoekgegevens blijven dan anoniem in de aanwezigheidslijst staan.

2. Contact opnemen
Op het moment dat je via e-mail contact opneemt met mij, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf jaar bewaard.

3. Het versturen van updates
Jouw naam en e-mailadres worden opgeslagen in de aanwezigheidslijst. Ik bewaar je gegevens hierin voor onbepaalde tijd. Wanneer je wilt, kun je je uitschrijven door een mail te sturen naar lotconsten@gmail.com

5 Beveiliging
Ik maak geen kopieën van jouw persoonlijke gegevens. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen.

Jouw persoonlijke gegevens die door Lot Yoga worden gebruikt, zijn beveiligd met een persoonlijk login en wachtwoord. Ik maak op de website geen gebruik van cookies.

6 Jouw rechten
1. Recht op overdracht
Je hebt het recht op overdracht. Als jij je persoonlijke gegevens, die bij Lot yoga zijn opgeslagen, nodig hebt voor een andere partij, dan zal ik al jouw gegevens op jouw verzoek overdragen aan die andere partij.

2. Recht om ‘vergeten’ te worden
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Lot Yoga bewaard worden? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

3. Recht op inzage
Je hebt het recht om jouw gegevens op te vragen en in te zien. Je kunt je wens mailen naar lotconsten@gmail.com, je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

7 Wijzigingen in de privacyverklaring
Deze privacyverklaring zal soms veranderen. De geldende verklaring zal altijd op de site te lezen zijn.

Heb je toch nog vragen? Mail me gerust op lotconsten@gmail.com